«Бибов и Ко» ООД е една от големите строителни фирми в Пловдивски регион, чиито клиенти са както частни лица, търговски и производствени предприятия, така и общински организации и държавни учреждения.

Фирмата е основана през 1991 год. от Петко Бибов в гр. Асеновград. В тогавашния труден за България преходен период, характеризиращ се с несигурност и оскъдна информация по отношение на конкуренти, клиенти и други контрагенти, «Бибов и Ко» ООД съумя не само да се наложи на строителния пазар, но и да затвърди и разшири своите позиции. Трайната тенденция на растеж и експанзия на дейността на фирмата доведоха до преместването на фирменото седалище през 1999 год. от гр. Асеновград в гр. Пловдив.

Правният статут на компанията от годината на основаването и до днес претърпя няколкократни преобразувания като от 2003 год. «Бибов и Ко» е дружество с ограничена отговорност и е изцяло семейна собственост.

В «Бибов и Ко» ООД работят постоянно над 200 души. С оптимално подбрани бригади и звена фирмата изпълнява всякакъв вид строителство, като основна част от нейната дейност заема строителството на обществени и административни сгради.

Фирмата разполага със собствена складова база, транспортни средства и строителна механизация и обикновено оперира като главен изпълнител.

В периода от 1993 до 1997 год. «Бибов и Ко» ООД присъстваше и на немския строителен пазар като партньори на дружеството бяха строителните предприемачи «Weisenburger» , «Grotz» и «Burkle» . Изпълнението на строителни обекти в Германия спомогна за повишаване на квалификацията на фирмените кадри, обогатяване на фирменото Know-how и подобряване на дисциплината и организацията на работа.

За постигнато високо качество на строителния продукт дружеството е удостоено с наградата «Златната мистрия» за 1999 година. Същото е член на Българската Строителна Камара от 1994 год. и на Регионалната Строителна Камара от 1996 год. През 2004 год. «Бибов & Ко» ООД внедри система за управление на качеството и получи сертификат по ISO 9001:2000.

©2004/2010 Simiks