“Бибов & Ко” ООД извършва следните дейности в областта на инфраструктурното строителство:

  • Вертикална планировка
  • Изпълнение на бетонови пътни настилки
  • Улично и площадково кабелизиране високо нарежение
  • Уличен и площадков водопровод и канализация
  • Улични топлопреносими мрежи
©2004/2010 Simiks