“Бибов & Ко” ООД извършва следните дейности в областта на общественото и жилищно строителство:

  • Изкопни, кофражни, армировъчни, бетонови, зидарски и покривни работи
  • Мазачески, бояджийски, облицовъчни и всички останали довършителни работи
  • Железарски, дърводелски и стъкларски работи
  • ВК-, Електро- и ОВК- инсталации
  • Топло- и хидроизолационни работи
  • Сухо строителство
  • Реконструкция и саниране на комплексни обекти
©2004/2010 Simiks